BİLİMSEL PROGRAM
16 Kasım 2018, Cuma

13.15-13.30 AÇILIŞ
13.15-13.20 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
13.20-13.30 Ankara Diyabet Derneği Başkanı’nı Prof. Dr. Mustafa Cesur’un Açılış Konuşması
13.30-14.15 KONFERANS-1: Diyabet Tedavisinde Yeni Teknolojik Gelişmeler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet ÇORAPÇIOĞLU
Konuşmacı: Doç. Dr. Özgür DEMİR
14.15-15.30 PANEL-1: Diyabetik Ayak Yarasında Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevim GÜLLÜ – Prof. Dr. Erman ÇAKAL
14.15-14.30 Podoloğun Diyabetik Ayak Ülserlerini Önleyici Yaklaşımları ve Uygulamaları
Podolog Derya ÇOBAN
14.30-14.50 Diyabetik Ayak Yarasında Glisemik Regülasyonun Önemi
Prof. Dr. Mustafa ALTAY
14.50-15.10 Diyabetik Ayak Yarasında Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Doç. Dr. Kemal ŞİMŞEK
15.10-15.30 Diyabetik Ayak Yarasında Cerrahi Tedavi Yaklaşımı
Prof. Dr. Hakan UNCU
15.30-16.00 Kahve Molası
16.00-17.00 UYDU SEMPOZYUMU-1
17.00-18.00 PANEL-2: İleri Obez Diyabetiklerde Tedavi Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gül GÜRSOY – Prof. Dr. Berrin DEMİRBAŞ
17.00-17.20 Tedavide Diyet ve Egzersizin Rolü
Doç. Dr. Ethem Turgay CERİT
17.20-17.40 Anti-Diyabetik Ajan Seçimi
Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK
17.40-18.00 Bariatrik Cerrahinin Zamanlaması
Prof. Dr. Volkan GENÇ
18.00-18.15 Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rıfat EMRAL
Konuşmacı: Uzm. Dr. Asena Gökçay CANPOLAT
13.15-13.30 AÇILIŞ
13.15-13.20 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
13.30-13.30 Ankara Diyabet Derneği Başkanı’nı Prof. Dr. Mustafa Cesur’un Açılış Konuşması
13.30-14.30 KONFERANS-1: Protein ve Yağların Kan Glukozu Üzerindeki Etkileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Konuşmacı: Doç. Dr. Mendane SAKA
14.30-15.30 PANEL-1: Her Yönüyle Diyabet ve Beslenme I
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL – Doç. Dr. Fatma NİŞANCI KILINÇ 
14.30-14.50 Diyabet ve İmmunonutrisyon
Dr. Dyt. Çiler ÖZENİR 
14.50-15.10 Diyabet ve Pre-probiyotikler
Uzm. Dyt. Merve EKİCİ 
15.10-15.30 Diyabetik Nefropatide Nutrisyonel Yaklaşımlar
Dr. Öğr. Üyesi Perim TÜRKER
15.30-16.00 Kahve Molası
16.00-16.45 KONFERANS-2: Diyabette Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU 
Konuşmacı: Doç. Dr. Alev KESER
16.45-17.45 PANEL-2: Her Yönüyle Diyabet ve Beslenme II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülhan SAMUR  –  Dr. Öğr. Üyesi Biriz ÇAKIR
16.45-17.05 Geriatri Hastalarında Diyabet Yönetimi
Dyt. Meral MERCANLIGİL
17.05-17.25 Diyabette Tartışılan Besinler ve Bilimsel Yaklaşımlar
Dr. Dyt. Evrim GÜNGÖR
17.25-17.45  Tatlandırıcılar, Glukoz İntoleransı ve Mikrobiyota
Dyt. Sevinç EŞER DURMAZ
17.45-18.30 KONFERANS-3: Karbonhidrat Sayımında Ortak Bir Dil Var Mı?
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Eda KÖKSAL
Konuşmacı:Uzm. Dyt. Caner KÜÇÜKER

17 Kasım 2018, Cumartesi

09.00-09.45 KONFERANS-2: Diyabet Tedavisinde Mikrobiyotanın Yeri?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydan Usman
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
09:45-10:45 PANEL-3: Diyabetik Dislipideminin Tedavisi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin ARSLAN – Prof. Dr. Şenay Durmaz CEYLAN
09.45-10.05 Diyabetteki Dislipideminin Sıklığı ve Nedenleri
Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU
10.05-10.25 Diyabetik Dislipidemi tTedavisinde Diyet ve Egzersizin Rolü
Doç. Dr. Banu AKTAŞ YILMAZ
10.25-10.45 Diyabetik Dislipideminin Medikal Tedavisi
Doç. Dr. Hüseyin DEMİRCİ
10.45-11.15 Kahve Molası
11.15-12.15 UYDU SEMPOZYUMU-2
Tip 2 Diyabette Kardiyovasküler Sonuç Çalışmaları - Bugüne Kadar Öğrenilenler
Moderatör: Rıfat Emral
Konuşmacı: Özgür Demir
12.15-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.15 KONFERANS-3: Diyabetik Nefropatide Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza UYSAL
Konuşmacı: Doç. Dr. Tayfun EYILETEN
14.15-15.15 UYDU SEMPOZYUMU-3
15.15-15.45 Kahve Molası
15.45-15.17.00 PANEL-4: Tip 2 Diyabette Medikal Tedavi Algoritması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vedia TONYUKUK GEDİK – Prof. Dr. Füsun Baloş TÖRÜNER
15.45-16.10 Birinci Basamak Tedavi Yaklaşımı
Doç. Dr. Derun ERTUĞRUL
16.10-16.35 İkinci Basamak Tedavi Yaklaşımı
Doç. Dr. Cüneyd ANIL
16.35-17.00 İnsulin Tedavisine Geçiş
Doç. Dr. Özlem TURHAN İYİDİR
17.00-17.45 KONFERANS-4: Tip 2 Diyabette Kombinasyon Tedavileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer AZAL
Konuşmacı: Prof. Dr. Serdar GÜLER
17.45-18.00 Sempozyumun Özeti ve Kapanış- Prof. Dr. Rıfat EMRAL


SEMPOZYUMA KALAN SÜRE
DUYURULAR

3. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde The Green Park Hotel'de yapılacaktır.